Årsberetning 2020

Generalforsamling i Mejdal-Halgård Onsdagsklubben – den 16. juni 2021

 Årsberetning 2020

Velkommen til en noget forsinket generalforsamling. Generalforsamlingen skulle
have fundet sted ultimo februar 2021.

Men Covid-19 ramte Danmark i februar 2020 og vi måtte ændre på klubbens aktiviteter, og til sidst blev klubben lukket helt ned.

Inden nedlukningen, nåede vi i januar måned, at besøge Holstebro Museum, hvor vi så udstillingen ”Det eventyrlige loft”.

I februar have vi generalforsamling og den 11. marts 2020 havde vi foredraget ”Ord og toner i fugleperspektiv” sammen med Mejdal Kirke. 72 deltagere var mødt op til foredraget. Vi var heldige, at vi nåede dette foredrag, for dagen efter blev alt lukket ned.

Klubben startede op igen i september måned, hvor vi var samlet et par gange. En tur til Præstbjerg i solskin og regnvejr nåede vi. Det var også sidste gang, vi var samlet i 2020.

Vores sommertur i 2020 måtte vi også aflyse.

Covid-19 forløbet har jeg modtaget mange mails om restriktioner og retningslinjer. Så nu håber jeg ikke, at der kommer flere Covid-19 lukninger i foreningsregi, og at efteråret vil blive lidt mere normalt.

Når vi starter op igen efter sommerferien, vil vi sørge for, at der bliver arrangeret endags-ture og vi skal også have fundet nogle foredragsholdere. Vi håber, at medlemmerne vil støtte op om klubbens arrangementer, således at vi kan få mange hyggelige timer sammen i efteråret.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2020. En ekstra tak til Gurli Laumann der stopper som suppleant.

Mejdal, den 16. juni 2021

Mona Christiansen                                                                                                                 Formand Mejdal-Halgård Onsdagsklubben