Generalforsamling

Ordinær generalforsamling
afholdes i Mejdal-Halgård Sportscenter 
Onsdag, den 8. februar 2023 kl. 10.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

      1. Valg af dirigent
      2. Valg af 2 stemmetællere og referent
      3. Bestyrelsens beretning
      4. Fremlæggelse af regnskab
      5. Behandling af indkomne forslag
      6. Valg af kasserer
      7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
      8. Valg af 2 suppleanter
      9. Valg af klubbens repræsentanter til repræsentantskabet
      10. Eventuelt (her kan intet vedtages) 

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5, skal være formanden i hænde

senest den 1. februar 2023

på mail til: mch@cleancarpet.dk