Generalforsamling

Ordinær generalforsamling
afholdes i Mejdal-Halgård Sportscenter 
Onsdag, den 8. februar 2023 kl. 10.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

      1. Valg af dirigent
      2. Valg af 2 stemmetællere og referent
      3. Bestyrelsens beretning
      4. Fremlæggelse af regnskab
      5. Behandling af indkomne forslag
      6. Valg af kasserer
      7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
      8. Valg af 2 suppleanter
      9. Valg af klubbens repræsentanter til repræsentantskabet
      10. Eventuelt (her kan intet vedtages) 

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5, skal være formanden i hænde

senest den 1. februar 2023

på mail til: mch@cleancarpet.dk

Onsdagsklubben 25 år

I efteråret 1997 kan man læse i Mejdal-Bladet at nogle aktive personer tog initiativ til at oprette en ny afdeling under Mejdal GIK. Det indledende møde samlede 32 deltagere og yderligere 6 havde vist interesse, så det blev bestemt at der var noget at arbejde videre med. Meget hurtigt var et program for resten af efteråret 1997 på plads og der blev holdt stiftende generalforsamling i februar 1998, hvor Birthe Jensen blev første formand.

Se mere her

”Journalist på Livstid”

Foredrag med Kai Hartmeyer
Onsdag, den 15. marts 2023
I Mejdal-Halgård Sportscenter 

Fortælling om et langt liv med journalistik. Bl.a. udsendt som krigsreporter til Calcutta i Indien i 1971. Udsendt som sportsreporter til Olympiske Lege, første gang med DR i Montreal 1976, med Gunnar Nu Hansen som min chef. Siden også Moskva, Los Angeles, Seoul og Barcelona.

Efter 14 år i Danmarks Radio, fra 1989 studievært og nyhedschef på TV Midtvest i Holstebro.   
Har oplevet udviklingen fra den gang vi lavede TV indslag til Preben Heide’s Landet Rundt på filmruller og lydbånd, til nutidens digitale TV verden.
Et foredrag krydret med mange personlige oplevelser.

Foredraget er delvis sponsoreret af Jysk Energi i forbindelse med klubbens   25 års jubilæum. 

Pris for medlemmer kr. 25,-
Pris for ikke medlemmer kr. 75,-                       

Tilmelding senest den 8. marts 2023.
Mona  4038-4845 eller mch@cleancarpet.dk